בית ההוראה דין

אתר "דין" הוא חלק ממוקדי הפעילות של "כולל חושן משפט", אשר הוקם על מנת לקדם בציבור הרחב את המודעות להלכות דיני ממונות. בראשות הכולל עומדים הרב יוסף פליישמן שליט"א והרב אשר פלג שליט"א והוא מטפח דורות של רבנים ודיינים המשמשים בבתי דין ברחבי העולם.
מטרת האתר היא להורות הלכה בנושאים שונים על ידי רבנים ודיינים שהוסמכו לכך ע"י גדולי הפוסקים. בין היתר, תמצאו באתר מאמרים מעמיקים, לימוד נושאים בדיני ממונות והיוועצות און ליין עם רבני בית המדרש.

חזרה לאתר בית ההוראה דין »

מה עשינו:

בניית אתרים

 

פרסום באינטרנט

קידום אתרים

רשימות תפוצה

חזרה לרשימת הלקוחות

אתר דין - שאל את הרב